Bunny Phyoe - ဘန္နီၿဖိဳး

Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - ေဘဘီပြစိ
11. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - ေဘဘီပြစိ
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - ခိုးခိုးၿပီးေတာ့
12. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - ခိုးခိုးၿပီးေတာ့
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - ယံုၾကည္ေပးပါ
13. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - ယံုၾကည္ေပးပါ
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - မမုန္းလိုက္နဲ႔
14. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - မမုန္းလိုက္နဲ႔
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - ထြက္မသြားနဲ႔
15. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - ထြက္မသြားနဲ႔
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - Hamster
16. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - Hamster
Bunny Phyoe - Oh Hot Tal ဘန္နီၿဖိဳး - Oh ေဟာ့တယ္
17. Bunny Phyoe - Oh Hot Tal
ဘန္နီၿဖိဳး - Oh ေဟာ့တယ္
Bunny Phyoe - A Way Yout Chit Thu ဘန္နီၿဖိဳး - အေ၀းေရာက္ခ်စ္သူ
18. Bunny Phyoe - A Way Yout Chit Thu
ဘန္နီၿဖိဳး - အေ၀းေရာက္ခ်စ္သူ
Bunny Phyoe - Set Yan Ma Shi Thu ဘန္နီၿဖိဳး - ဆက္ရန္မရွိသူ
19. Bunny Phyoe - Set Yan Ma Shi Thu
ဘန္နီၿဖိဳး - ဆက္ရန္မရွိသူ
Bunny Phyoe - Ah Tu Tu Pyaw Mal ဘန္နီၿဖိဳး - အတူတူေပ်ာ္မယ္
20. Bunny Phyoe - Ah Tu Tu Pyaw Mal
ဘန္နီၿဖိဳး - အတူတူေပ်ာ္မယ္