Chit Thu Wai - ခ်စ္သုေ၀

Chit Thu Wai ခ်စ္သုေ၀ - ေနေပ်ာ္သလိုေန
1. Chit Thu Wai
ခ်စ္သုေ၀ - ေနေပ်ာ္သလိုေန
Chit Thu Wai ခ်စ္သုေ၀ - ငါတို႔လမ္းခြဲ
2. Chit Thu Wai
ခ်စ္သုေ၀ - ငါတို႔လမ္းခြဲ
Chit Thu Wai ခ်စ္သုေ၀ - တိမ္ေတြေနတဲ့အရပ္
3. Chit Thu Wai
ခ်စ္သုေ၀ - တိမ္ေတြေနတဲ့အရပ္
Chit Thu Wai ခ်စ္သုေ၀ - နားလည္မႈ
4. Chit Thu Wai
ခ်စ္သုေ၀ - နားလည္မႈ
Chit Thu Wai ခ်စ္သုေ၀ - အေ၀းဆံုးမွာ
5. Chit Thu Wai
ခ်စ္သုေ၀ - အေ၀းဆံုးမွာ
Chit Thu Wai ခ်စ္သုေ၀ - ရင္ခုန္သံအသစ္
6. Chit Thu Wai
ခ်စ္သုေ၀ - ရင္ခုန္သံအသစ္
Chit Thu Wai ခ်စ္သုေ၀ - ႏႈတ္ဆက္ညေလး
7. Chit Thu Wai
ခ်စ္သုေ၀ - ႏႈတ္ဆက္ညေလး
Chit Thu Wai ခ်စ္သုေ၀ - လမ္းနဲ႔အလြမ္း
8. Chit Thu Wai
ခ်စ္သုေ၀ - လမ္းနဲ႔အလြမ္း
Chit Thu Wai ခ်စ္သုေ၀ - ဒီဇင္ဘာည
9. Chit Thu Wai
ခ်စ္သုေ၀ - ဒီဇင္ဘာည
Chit Thu Wai ခ်စ္သုေ၀ - ကစ္(ခ္)ယူ
10. Chit Thu Wai
ခ်စ္သုေ၀ - ကစ္(ခ္)ယူ