Graham - ဂေရဟမ္

Graham - A Pyone Tu Yet A Mone ဂေရဟမ္ - အျပံဳးတုရဲ႕အမုန္း
1. Graham - A Pyone Tu Yet A Mone
ဂေရဟမ္ - အျပံဳးတုရဲ႕အမုန္း
Graham ဂေရဟမ္ - စေတာ္ဘယ္ရီခ်စ္သည္းရွင္
2. Graham
ဂေရဟမ္ - စေတာ္ဘယ္ရီခ်စ္သည္းရွင္
Graham ဂေရဟမ္ - မုန္းရက္စက္တယ္
3. Graham
ဂေရဟမ္ - မုန္းရက္စက္တယ္
Graham ဂေရဟမ္ - တို႔တစ္ေတြျမဴးမယ္
4. Graham
ဂေရဟမ္ - တို႔တစ္ေတြျမဴးမယ္
Graham ဂေရဟမ္ - ခ်မ္းတံုခ်မ္း
5. Graham
ဂေရဟမ္ - ခ်မ္းတံုခ်မ္း
Graham - Nyot Myet Lone ဂေရဟမ္ - ညိဳ႕မ်က္လံုး
6. Graham - Nyot Myet Lone
ဂေရဟမ္ - ညိဳ႕မ်က္လံုး
Graham - Lu Ko Yu Par A Thae Ko Chan Thar Pay Par ဂေရဟမ္ - လူကိုယူပါအသည္းကိုခ်မ္းသာေပးပါ
7. Graham - Lu Ko Yu Par A Thae Ko Chan Thar Pay Par
ဂေရဟမ္ - လူကိုယူပါအသည္းကိုခ်မ္းသာေပးပါ
Graham - Min Shi Nay Te Myo ဂေရဟမ္ - မင္းရွိေနတဲ့ၿမိဳ႕
8. Graham - Min Shi Nay Te Myo
ဂေရဟမ္ - မင္းရွိေနတဲ့ၿမိဳ႕
Graham - Sin Sar Kya ဂေရဟမ္ - စဥ္းစားၾက
9. Graham - Sin Sar Kya
ဂေရဟမ္ - စဥ္းစားၾက
Graham - Aye A Tuu Puu A Hmya ဂေရဟမ္ - ေအးအတူပူအမွ်
10. Graham - Aye A Tuu Puu A Hmya
ဂေရဟမ္ - ေအးအတူပူအမွ်