Hlwan Paing - လႊမ္းပိုင္

Hlwan Paing - Htar Wa Ya Thu Nge Chin လႊမ္းပိုင္ - ထာဝရသူငယ္ခ်င္း
1. Hlwan Paing - Htar Wa Ya Thu Nge Chin
လႊမ္းပိုင္ - ထာဝရသူငယ္ခ်င္း
Hlwan Paing - Ma Nhote Set Chin Bu လႊမ္းပိုင္ - မႏႈတ္ဆက္ခ်င္ဘူး
2. Hlwan Paing - Ma Nhote Set Chin Bu
လႊမ္းပိုင္ - မႏႈတ္ဆက္ခ်င္ဘူး
Hlwan Paing လႊမ္းပိုင္ - ၁၀၀တန္
3. Hlwan Paing
လႊမ္းပိုင္ - ၁၀၀တန္
Hlwan Paing လႊမ္းပိုင္ - ၁၀ၿပီး၁၁
4. Hlwan Paing
လႊမ္းပိုင္ - ၁၀ၿပီး၁၁
Hlwan Paing လႊမ္းပိုင္ - Miss ပိေတာက္
5. Hlwan Paing
လႊမ္းပိုင္ - Miss ပိေတာက္
Hlwan Paing - A Myae Tan လႊမ္းပိုင္ - အျမဲတမ္း
6. Hlwan Paing - A Myae Tan
လႊမ္းပိုင္ - အျမဲတမ္း
Hlwan Paing - Lay Sin Nha Maung လႊမ္းပိုင္ - ေလဆင္ႏွာေမာင္း
7. Hlwan Paing - Lay Sin Nha Maung
လႊမ္းပိုင္ - ေလဆင္ႏွာေမာင္း
Hlwan Paing - Nway Htway Hmu လႊမ္းပိုင္ - ေႏြးေထြးမႈ
8. Hlwan Paing - Nway Htway Hmu
လႊမ္းပိုင္ - ေႏြးေထြးမႈ
Hlwan Paing - Nin Pyan Lar Myae A Chain လႊမ္းပိုင္ - နင္ျပန္လာမယ့္အခ်ိန္
9. Hlwan Paing - Nin Pyan Lar Myae A Chain
လႊမ္းပိုင္ - နင္ျပန္လာမယ့္အခ်ိန္
Hlwan Paing - Hello လႊမ္းပိုင္ - မဂၤလာပါ
10. Hlwan Paing - Hello
လႊမ္းပိုင္ - မဂၤလာပါ