Lay Phyu - ေလးျဖဴ

Lay Phyu - Min Mha Min ေလးျဖဴ - မင္းမွမင္း
1. Lay Phyu - Min Mha Min
ေလးျဖဴ - မင္းမွမင္း
Lay Phyu - Tain Phone Te La ေလးျဖဴ - တိမ္ဖံုးတဲ့လ
2. Lay Phyu - Tain Phone Te La
ေလးျဖဴ - တိမ္ဖံုးတဲ့လ
Lay Phyu - Ma Yay Yar Bu ေလးျဖဴ - မေရရာဘူး
3. Lay Phyu - Ma Yay Yar Bu
ေလးျဖဴ - မေရရာဘူး
Lay Phyu - Thati Ma Shi Tot Buu ေလးျဖဴ - သတၱိမရွိေတာ့ဘူး
4. Lay Phyu - Thati Ma Shi Tot Buu
ေလးျဖဴ - သတၱိမရွိေတာ့ဘူး
Lay Phyu - Phwal Mee ေလးျဖဴ - ဖြဲမီး
5. Lay Phyu - Phwal Mee
ေလးျဖဴ - ဖြဲမီး
Lay Phyu - Evening Star ေလးျဖဴ - ညေနၾကယ္
6. Lay Phyu - Evening Star
ေလးျဖဴ - ညေနၾကယ္
Lay Phyu - Naung Ta Ye A Thi ေလးျဖဴ - ေနာင္တရဲ့အသိ
7. Lay Phyu - Naung Ta Ye A Thi
ေလးျဖဴ - ေနာင္တရဲ့အသိ
Lay Phyu - De Yay De Hlay ေလးျဖဴ - ဒီေရဒီေလွ
8. Lay Phyu - De Yay De Hlay
ေလးျဖဴ - ဒီေရဒီေလွ
Lay Phyu - Don
9. Lay Phyu - Don't Forget
ေလးျဖဴ - မေမ့ပစ္နဲ႔
Lay Phyu - Kabar Thit Se ေလးျဖဴ - ကမၻာသစ္စီ
10. Lay Phyu - Kabar Thit Se
ေလးျဖဴ - ကမၻာသစ္စီ