Sai Sai Khan Hlaing - စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္

Sai Sai Khan Hlaing - Mae` Lite စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ေမ့လိုက္
31. Sai Sai Khan Hlaing - Mae` Lite
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ေမ့လိုက္
Sai Sai Khan Hlaing - Thu Nge Chin Myar Swar စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာ
32. Sai Sai Khan Hlaing - Thu Nge Chin Myar Swar
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာ
Sai Sai Khan Hlaing - A Mone Ta Mar စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - အမုန္းသမား
33. Sai Sai Khan Hlaing - A Mone Ta Mar
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - အမုန္းသမား
Sai Sai Khan Hlaing - A Kywin Ma Shi စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - အၾကြင္းမရွိ
34. Sai Sai Khan Hlaing - A Kywin Ma Shi
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - အၾကြင္းမရွိ
Sai Sai Khan Hlaing - Goodbye စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ဂြတ္ဒ္ဘိုင္
35. Sai Sai Khan Hlaing - Goodbye
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ဂြတ္ဒ္ဘိုင္
Sai Sai Khan Hlaing - Oh Hot Tal စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - Oh ေဟာ့တယ္
36. Sai Sai Khan Hlaing - Oh Hot Tal
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - Oh ေဟာ့တယ္
Sai Sai Khan Hlaing - Mhai Tway Way စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - မိုင္ေတြေ၀း
37. Sai Sai Khan Hlaing - Mhai Tway Way
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - မိုင္ေတြေ၀း
Sai Sai Khan Hlaing - Luu Kyan Lay စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - လူၾကမ္းေလး
38. Sai Sai Khan Hlaing - Luu Kyan Lay
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - လူၾကမ္းေလး
Sai Sai Khan Hlaing - A Chit To Shone Naint Chin စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - အခ်စ္သို႔႐ႈံးနိမ့္ျခင္း
39. Sai Sai Khan Hlaing - A Chit To Shone Naint Chin
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - အခ်စ္သို႔႐ႈံးနိမ့္ျခင္း
Sai Sai Khan Hlaing - Moe Sat Pwint Lay စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - မိုးစက္ပြင့္ေလး
40. Sai Sai Khan Hlaing - Moe Sat Pwint Lay
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - မိုးစက္ပြင့္ေလး