Sai Sai Khan Hlaing - စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္

Sai Sai Khan Hlaing - Mone Mone Mone Mae` Pho` Khet စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - မုန္း မုန္း မုန္းေမ့ဖို႔ခက္တယ္
61. Sai Sai Khan Hlaing - Mone Mone Mone Mae` Pho` Khet
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - မုန္း မုန္း မုန္းေမ့ဖို႔ခက္တယ္
Sai Sai Khan Hlaing - Wan Nal Hmat Tan စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း
62. Sai Sai Khan Hlaing - Wan Nal Hmat Tan
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း
Sai Sai Khan Hlaing - I Love U စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - I love u
63. Sai Sai Khan Hlaing - I Love U
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - I love u
Sai Sai Khan Hlaing - A Htee Kyan စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - အထီးက်န္
64. Sai Sai Khan Hlaing - A Htee Kyan
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - အထီးက်န္
Sai Sai Khan Hlaing - Wan Nal Hmat Tan စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း
65. Sai Sai Khan Hlaing - Wan Nal Hmat Tan
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း
Sai Sai Khan Hlaing - Wan Nal Hmat Tan စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း
66. Sai Sai Khan Hlaing - Wan Nal Hmat Tan
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း
Sai Sai Khan Hlaing - Thu Nge Chin Myar Swar စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာ
67. Sai Sai Khan Hlaing - Thu Nge Chin Myar Swar
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာ
Sai Sai Khan Hlaing - Pyaw Taw Sat စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္
68. Sai Sai Khan Hlaing - Pyaw Taw Sat
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္
Sai Sai Khan Hlaing - Phote Lite Phote Lite စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ဖုတ္လိႈက္ဖုတ္လိႈက္
69. Sai Sai Khan Hlaing - Phote Lite Phote Lite
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ဖုတ္လိႈက္ဖုတ္လိႈက္
Sai Sai Khan Hlaing - Wi Yaw Di စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ၀ိေရာဓိ
70. Sai Sai Khan Hlaing - Wi Yaw Di
စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ - ၀ိေရာဓိ