Tint Tint Htun - တင့္တင့္ထြန္း

Tint Tint Htun - Ngo Chin Tha Lar Pyaw Chin Tha Lar တင့္တင့္ထြန္း - ငိုုခ်င္သလားေပ်ာ္ခ်င္သလား
11. Tint Tint Htun - Ngo Chin Tha Lar Pyaw Chin Tha Lar
တင့္တင့္ထြန္း - ငိုုခ်င္သလားေပ်ာ္ခ်င္သလား
Tint Tint Htun - Tont Pyan Pho Ma Lo Bu Lar တင့္တင့္ထြန္း - တံု႔ျပန္ဘို႔မလိုဘူးလား
12. Tint Tint Htun - Tont Pyan Pho Ma Lo Bu Lar
တင့္တင့္ထြန္း - တံု႔ျပန္ဘို႔မလိုဘူးလား
Tint Tint Htun - Ko Lu တင့္တင့္ထြန္း - ကိုယ္႔လူ
13. Tint Tint Htun - Ko Lu
တင့္တင့္ထြန္း - ကိုယ္႔လူ
Tint Tint Htun - Yet Set Thor Nyi Hmya Chin တင့္တင့္ထြန္း - ရက္စက္ေသာညီမွ်ျခင္း
14. Tint Tint Htun - Yet Set Thor Nyi Hmya Chin
တင့္တင့္ထြန္း - ရက္စက္ေသာညီမွ်ျခင္း
Tint Tint Htun - Yin Htel Hmar တင့္တင့္ထြန္း - ရင္ထဲမွာ
15. Tint Tint Htun - Yin Htel Hmar
တင့္တင့္ထြန္း - ရင္ထဲမွာ
Tint Tint Htun - Ko Ko Yauk Kyar Ma Hote Bu တင့္တင့္ထြန္း - ကိုကိုေယာက္က်ားမဟုတ္ဘူး
16. Tint Tint Htun - Ko Ko Yauk Kyar Ma Hote Bu
တင့္တင့္ထြန္း - ကိုကိုေယာက္က်ားမဟုတ္ဘူး
Tint Tint Htun - Sone Phyat တင့္တင့္ထြန္း - ဆုံးျဖတ္
17. Tint Tint Htun - Sone Phyat
တင့္တင့္ထြန္း - ဆုံးျဖတ္
Tint Tint Htun - Ma Khaw Tot Bu တင့္တင့္ထြန္း - ဟန္ေဆာင္ေနတဲ႔ေမာင္
18. Tint Tint Htun - Ma Khaw Tot Bu
တင့္တင့္ထြန္း - ဟန္ေဆာင္ေနတဲ႔ေမာင္
Tint Tint Htun - Ma Khaw Tot Bu တင့္တင့္ထြန္း - မေခၚေတာ႔ဘူး
19. Tint Tint Htun - Ma Khaw Tot Bu
တင့္တင့္ထြန္း - မေခၚေတာ႔ဘူး
Tint Tint Htun - Ka Lay Ah Tway တင့္တင့္ထြန္း - ကေလးအေတြး
20. Tint Tint Htun - Ka Lay Ah Tway
တင့္တင့္ထြန္း - ကေလးအေတြး